اس ام اس پیشواز ماه محرم       
- اس ام اس, سرگرمی

اس ام اس پیشواز ماه محرم

اس ام اس پیشواز ماه محرم


متن پیشواز ماه محرم


شال و لباس مشکی ما را بیاورید

حیّ علیَ العـزا که محرّم رسیده استاس ام اس پیشواز ماه محرم


این طرفه سماور که به خود تاب دهد

می پیچد و از دیده در ناب دهد

 در ماتم بی دستی س